Алгебра

 

 

Натуральне число N — використовуються при лічбі, або для позначення кількості предметів
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 …


Ціле число Z — використовуються при лічбі, або для позначення кількості предметів
… -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 …


Раціональне число Q — це дріб 1/3   (D – дріб з обмеженим хвостом)


Дійсне число R — це √2 = 1.41421356…, π = 3.14159265…


Просте число — це натуральне число N, яке має рівно два різних натуральних дільники 1 і саме число. Решту чисел, окрім одиниці, називають складеними.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103…
Код


Послідовність Фібоначчі
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711…
Код


Генератор паролів
“abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234567897890”
Код


Число ззаду наперед
1259 = 9521
Код


Сума цифр числа
125 = 8
Код


Скорочення дробів
a/b
Код


Паліндром
123454321
Код


Лише букви
” – Hello! – ” -> “Hello”
Код


Факторіал
3! = 6
Код