C# Entity Framework

Entity Framework – це посередник між класами і різними БД:
My SQL Server, Oracle, MySQL, postgreSQL

 • EF – не потребує SQL-запитів
 • Е більш захищений від SQL-ін’єкцій
 • Пишемо однаковий код для різних БД, різниця лише в їх підключенні
 • Працюємо з об’єктами та їх колекціями, а не з таблицями

Мінуси: через посередника трохи падає продуктивність,
при великих навантаженнях переходимо на чистий ADO.NET

 


 

NuGet-пакети

Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer – лише для одної БД (у разі помилки – беремо попередню версію)

EntityFramework – для усіх БД

Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools – для моделі Code First

 


 

Code First – на основі коду

DB First – на основі БД

Model-First – на основі графічної-моделі

 


 

Міграція – синхронізує БД з новими полями у класах

Package Manager Console -> Add-Migration Назва   (потрібні NuGet-пакети)

 


 

Взаємодія з БД відбувається через спеціальний клас

public class AnyClassName : DbContext
{
 public DbSet<User> Users { get; set; }

 public ApplicationContext()
 {
  Database.EnsureCreated();
 }

 protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
 {
  optionsBuilder.UseSqlServer("Server=DESKTOP-FJ7A2PR;Database=MyDataBaseName;Trusted_Connection=True;");
 }
}

 


 

public class User
{
 [Key]
 public int UserCode { get; set; }
 public string Name { get; set; }
 public string Password { get; set; }
}

 


 

Package Manager Console

Add-Migration Initial

 

 

[ Більше ]