C# Класи

  1. Клас — це спеціальна конструкція для групування змінних та функцій
  2. Класи розбивають програму на окремі модулі
  3. Об’єктно-орієнтоване програмування (ООП) — це написання програм за допомогою класів.
  4. Абстракція і відправлення повідомлень — не тягнуть на цілу парадигму.

 


 

 


 

 


 

  • Назва класу може не збігатися з назвою файлу, як це в Java чи Unity
  • IP і ip – два різні класи