C# Комбінації клавіш

Виділяємо код snipped -> Surrond With…

  • if
  • region
  • class
  • do
  • for
  • while
  • foreach
  • if
  • interface
  • namespace

 


 

Ctrl + K, Ctrl + D – вирівняти код (Edit->Advanced->Format Document)

Ctrl + C, Ctrl + V, Ctrl + X, Ctrl + S – копіювати, вставити, вирізати, зберігти

Alt + вгору (вниз) – перенести рядок вгору (вниз)

Ctrl + F5 – запуск (робить затримку)

F11 – покроковий запуск

Ctrl + R + R – змінити ім’я

Edit -> Refactor -> Encapsulate Field… – генерувати властивості

Кнопки: коментувати, розкоментувати, мітка, стрибнути вверх/вниз і прибрати мітки

 

Тема

Сервіс -> Параметри -> Средовище -> Загальні -> Темна (синя, світла)

Нумерація

Сервіс -> Параметри -> Текстовий редактор -> Усі мови -> Нумерація рядків

[ Зображення ]

 

Ctrl + P – друк
Ctrl + Del, Ctrl + Backspace – видалення слова справа від курсору, зліва від курсору
Ctrl + Enter, Ctrl + Shift + Enter – додавання рядка над поточним, під поточним
Ctrl + J – завершення введення виразу
Ctrl + U – перетворення символу перед курсором в нижній регістр
Ctrl + Shift + U – перетворення символу перед курсором у верхній регістр
Ctrl + = – виділення коду до попереднього положення курсора
Ctrl + Вліво, Ctrl + Право – перехід до попереднього слова, наступного
Ctrl + Shift + Вліво – виділення слова зліва від курсору
Ctrl + Shift + Вправо – виділення слова справа від курсору
Ctrl + K, Ctrl + C – коментувати
Ctrl + K, Ctrl + U – розкомументувати

Пошук і навігація:

Ctrl + F, Ctrl + Shift + F – пошук в документі, пошук в файлах
Ctrl + H, Ctrl + Shift + H – пошук з заміною в документі, пошук з заміною в файлах
Ctrl + F3, Ctrl + Shift + F3 – пошук виділеного тексту в прямому та зворотному напрямку
Ctrl + F4 – закриття поточного вікна
Ctrl + F6, Ctrl + Shift + F6 – перехід до наступного вікна, попереднього (що використовувалося)
Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab – той же ефект, тільки з відображенням вікон
Ctrl + Alt + Вгору, Ctrl + Alt + Down – випадаючий список відкритих вікон
Ctrl + – – перехід до попередньої позиції курсора

Панелі інструментів:

Ctrl + Вгору, Ctrl + Down – перехід до наступної групи інструментів, попередня
Ctrl + PageUp, Ctrl + PageDown – перехід до наступної вікна, попередній

Компіляція і налагодження:

Ctrl + Shift + B – компілювати програму
Ctrl + D, Ctrl + E – список виключень при відладці
Ctrl + Shift + F9 – видалити всі брейкпойнтів

Рефакторинг:

Ctrl + R, Ctrl + M – виділення методу
Ctrl + R, Ctrl + E – інкапсуляція методу
Ctrl + R, Ctrl + I – виділення інтерфейсу
Ctrl + R, Ctrl + V – видалення параметра
Ctrl + R, Ctrl + O – змінити порядок параметрів

Інше:

Ctrl + I – перетворює курсор у бінокль, який при наведенні на об’єкт видає підказку про нього
Ctrl + Space – виведення підказки IntelliSense
Ctrl + Alt + A – відкриття командного рядка
Ctrl + K, Ctrl + I – висхідні підказки
Ctrl + K, Ctrl + X – вставка шаблонів
Ctrl + K, Ctrl + F – форматування виділеного тексту
Ctrl + Alt + Space – виведення параметрів функції при наборі
Ctrl + Shift + A – додати нові елементи

Закладки:

Ctrl + K, Ctrl + K – встановити закладку
Ctrl + K, Ctrl + N – перехід до наступного закладки
Ctrl + K, Ctrl + P – повернення до попередньої закладки
Ctrl + K, Ctrl + L – видалити всі закладки

Ctrl + ‘.’ – пропонує бібліотеку, чи створити неіснуючий клас

Ctrl + ‘]’ – перехід до дужки, що закриває

 

prop + TAB + TAB -> public int MyProperty { get; set; }
propg + TAB + TAB -> public int MyProperty { get; private set; }
виділити поля класу + права кнопка миші + Quick Actions and Refactorings… -> конструктор