C# Математика

2075 / C# / Математика

 

Math.Abs(-3) // 3
Math.Sqrt(9) // 3
Math.Pow(a,3) // а^3
Math.Floor(2.5) // опустити до 2
Math.Ceiling(2.5) // підняти до 3
Math.Round(2.6) // 3 (2.5 => 2; 3.5 => 3)
Math.Round(2.34567, 2) // 2.35
Math.Exp(2) // 7.39 (2,718281828^2)
Math.Log(10) // 2.3025 (логарифм з основою е=2,71828)
Math.Log(100,10) // 2 (логарифм з основою 10)
Math.Log10(10) // 1 (логарифм з основою 10)
Math.Max(6, 7) // 7 Math.Max(x, Math.Max(y, z))
Math.Min(6, 7) // 6
Math.Sign(-3) // -1 (Sign(3) = 1)
Math.Truncate(-3.53) // -3 (Truncate(3.53) = 3)
Math.IEEERemainder(5, 3) //-1 (IEEERemainder(5, 5) = 0)

 

Константи

Math.PI //3.14159…
Math.E //2.71828… (основа натурального логарифму)

 

Тригонометричні функції

Math.Cos(0.5) // 0.87 *
Math.Sin(0.5) // 0.47
Math.Tan(0.5) // 0.54
Math.Acos(0.5) // 1.04 *
Math.Asin(0.5) // 0.52
Math.Atan(0.5) // 0.46
Math.Atan2(0.5,0.5) // 0.78 – з двома параметрами
Math.Cosh(0.5) // 1.13 *
Math.Sinh(0.5) // 0.52
Math.Tanh(0.5) // 0.46

 


int x = 5;
x++; // 6 ++x
x−−; // 4 −−x
x += 2; x = x + 2; // 7
x -= 2; x = x – 2; // 3
x *= 2; x = x * 2; // 10
x /= 2; x = x / 2; // 2
x %= 3; x = x % 3; // 2 остача від ділення

 


Бітові операції

 

A = 60;

B = 13;

A = 0011 1100

B = 0000 1101

—————–

A&B = 0000 1100 // 12 AND

A|B = 0011 1101 // 61 OR

A^B = 0011 0001 // 49 XOR

~A = 1100 0011 // 195 NOT

 

C = 3; // (0011)

C <<= 2; C = C << 2; // 12 (1100)

C >>= 2; C = C >> 2; // 3 (0011)