C# Події

Події повідомляють іншим об’єктам про зміни

 1. Інтерфейс користувача – подія миш над кнопкою, миш натиснута
 2. Серверні програми – щоб позбутися обслуговуючих процесів
 3. Ігри – керувати багатьма об’єктами
 4. Action
 5. Func

 

 

  public delegate void EventDelegate(); // клас делегат

  public class A {
    public event EventDelegate myEvent = null;  // подія (⚡)

    public void InvokeEvent() {
      myEvent.Invoke();
    }
  }
   
  class Program
  {
    static void Handler1() {
      Console.WriteLine("1");
    }
    static void Handler2()
    {
      Console.WriteLine("2");
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      A obj = new A();
      obj.myEvent += new EventDelegate(Handler1); // підписати
      obj.myEvent += Handler2;

      obj.InvokeEvent();
      Console.WriteLine("-----");

      obj.myEvent -= new EventDelegate(Handler2);
      obj.InvokeEvent();
      Console.ReadKey();
    }
  }

 

1
2
—–
1

 


 

Обробники додаються до спеціального стеку і викликаються по черзі

Видавець не знає скільки обробників і чи будуть вони реагувати на подію

 

private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) – реакція на подію

sender – об’єкт, який визвав подію

e – містить інформацію про маршрутизацію події та додаткову інформацію, напр. код клавіші

 

EventOne?.Invoke(); – запускати, якщо є обробники ( != null )