C# Шаблон Прототип (Prototype)

Інколи клонувати об’єкт і змінити в ньому один параметр є швидшим, за його створення з нуля

Коли потрібно створювати багато схожих об’єктів, можливо в майбутньому будуть додаватися нові полі

Інтерфейс ICloneable – лише поверхнево копіює об’єкти, треба розписувати вручну

Для дуже складних об’єктів можемо використати копіювання через конструктори чи сериалізацію

 

interface IFigure
{
 IFigure Clone();
 string GetInfo();
}

class Rectangle : IFigure
{
 int width;
 int height;
 public Rectangle(int w, int h)
 {
  width = w;
  height = h;
 }

 public IFigure Clone()
 {
  return new Rectangle(this.width, this.height);
 }
 public string GetInfo()
 {
  return "Rectangle: h=" + height + ", w=" + width;
 }
}

 

static void Main(string[] args)
{
 IFigure figure = new Rectangle(30, 40);
 IFigure clonedFigure = figure.Clone();
 Console.WriteLine(figure.GetInfo());
 Console.WriteLine(clonedFigure.GetInfo());

 Console.ReadKey();
}

Rectangle: h=40, w=30
Rectangle: h=40, w=30