C# Struct

 

Використовується для створення невеличких, орієнтованих на дані (мінімум функцій), типів даних

При передачі структури – значення копіюються (struct не є посиланням)

 

public struct Coords
{
  public Coords(double x, double y)
  {
    X = x;
    Y = y;
  }

  public double X { get; }
  public double Y { get; }

  public override string ToString() => $"({X}, {Y})";
}