C# Виведення

Console.WriteLine();
Console.Write();
Console.ReadLine(); // Enter
Console.ReadKey(); // спрацьовує після першого символу
Console.Read(); // Enter, повертає ASCII код першого символу (13 якщо лише Enter)

Перенос каретки вниз
"\n"
Environment.NewLine - новий рядок у будь-якій платформі

Кирилиця
Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8; // файл теж має бути у форматі Юнікоду

Очистити екран
Console.Clear();

Введення одного символу
ConsoleKeyInfo r = Console.ReadKey();
Console.WriteLine(r.Key);

Колір
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red;
Console.ResetColor();  // скинути до білого на чорному

Розміри вікна
Console.SetWindowSize(53, 26);

American Standard Code for Information Interchange
 
Поставити курсор на позицію 
Console.SetCursorPosition(1, 1); 
Console.WriteLine("*");

Повертати курсор в лівий верхній кут консолі та виводити число 
int i = 0; 
while (true) 
{ 
  Console.CursorTop = 0; 
  Console.CursorLeft = 0; 
  Console.WriteLine(i); i++; 
}

Звук 
Console.Beep(); 
Console.Beep(300, 500); 
Thread.Sleep(50); 
Console.Beep(300, 500); 
Thread.Sleep(50); 
Console.Beep(300, 500); 
Thread.Sleep(50); 
Console.Beep(250, 500); 
Thread.Sleep(50); 
Console.Beep(350, 250); 
Console.Beep(300, 500); 
Thread.Sleep(50); 
Console.Beep(250, 500); 
Thread.Sleep(50); 
Console.Beep(350, 250); 
Console.Beep(300, 500); 
Thread.Sleep(50);