С++ Функції

1.
void F1() { }

 

2.
int Sum(int a, int b){
  int c = a + b;
  return c;
}

  

3.
void F1(int a = 10) { } - надаємо початкове значення 
(якщо фактичне значення не було передано)

 

4.
int F1(int x) { } - перевантаження функцій
double F1(double x) { }

 

5.
int Sum(int, int); - прототип функції

 

6.
void Swap(int &x, int &y) { - передача по посиланню
  int t = x;
  x = y;
  y = t;
}

Swap(a, b);

 

7.
void Max(int *arr) { } - передача через вказівник

Max(new int[3]{1, 2, 3});

 

8.
void Show(const char name[]) { } - сталий масив букв

Show("Kyiv");

 

9.
template<class T>
void Show(T a, T b) {
  cout << a << " " << b << endl;
}

Show(1, 2);
Show('A', 'B');

 

10.
inline void F1(){ } 
Якщо одну й ту саму функцію багато раз викликають - її робота уповільнюється
Компілятор може функцію підставити в кожну точку виклику, це з'їсть більше оперативи, але вона швидше працюватиме