С++ Класи

Процедурне програмування (розбиває програму на функції) працює з примітивними даними,

а ООП працює з об’єктами

Клас — це спеціальна конструкція, для групування змінних та функцій
Об’єкт — створюється на основі класу, обмінюється повідомленнями з іншими об’єктами

Game game; // один об’єкт
Monster *g = new Monster(); // багато об’єктів