C++ Типи даних

 

Тип Байт Діапазон
bool 1 true, false
char 2 ‘1’, ‘$’, ‘A’, 0x41, ±127   // символьний ASCII, CP-1251… чи байтовий
int 4 -2 147 483 648 .. 2 147 483 647    10 цифр, 2 мільярди
float 4 3.4E +/- 38    7 цифр, f, неточний
double 8 1.7E +/- 308    15 цифр, неточний
string різний “Hello”   // #include <string>

 

  • 308 нулів – експоненціальний формат
  • C++ – чутливий до регістру
  • const – константа
  • (char)65 = ‘A’; char(65) = ‘A’; (int)’A’ = 65
  • size_t – ціле беззнакове, підходить для машин з нестандартним максимальним int
  • auto – будь-який тип даних
  • sizeof(int) = 4
  • 0x – шістнадцятковий код
  • ::a – доступ до глобальної змінної, коли є локальна a

 

Коментар
//
/* */