UML

app.diagrams.net – блок-схема в інтернеті

  1. Блоки де лише об’являються змінні – не вказуються
  2. Задаємо кількість елементів масиву arr
  3. Вводимо елементи масиву arr
  4. Коло з цифрою – перейти в інше місце
  5. Запуск F1(), повертаємо х
  6. Більше

 


 

Уніфікована мова моделювання

Діаграма класів (Class diagram)

Компонента у Visual Studio