Unity 2D Вид зверху + обертання + постріл

 

Герой має бути всередині пустого об’єкту
Герой дивиться вправо (якщо ні – покласти його в пустий об’єкт і повернути на 90)
Куля дивиться вправо

public GameObject playerImage;
public GameObject bullet;
public GameObject bulletPosition;
public float playerSpeed = 6.0f;
public float bulletSpeed = 400.0f;
public UnityEngine.UI.Text t1;
Rigidbody2D rb;
Vector2 movement;
char direction = 0;

void Start()
{
 rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
 t1.text = "Bullets: " + bullets;
}

void Update()
{
 movement.x = Input.GetAxisRaw("Horizontal");
 movement.y = Input.GetAxisRaw("Vertical");

 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
 {
  GameObject go = Instantiate(bullet,
  bulletPosition.transform.position,
  Quaternion.Euler(0, 0, 0));
  Destroy(go, 5f);

  if (movement.y > 0)
  {
   go.transform.rotation = Quaternion.Euler(0, 0, 90);
   go.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new Vector2(0, 5) * bulletSpeed);
  }
  else if (movement.y < 0)
  {
   go.transform.rotation = Quaternion.Euler(0, 0, -90);
   go.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new Vector2(0, -5) * bulletSpeed);
  }
  else if (movement.x > 0)
  {
   go.transform.rotation = Quaternion.Euler(0, 0, 0);
   go.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new Vector2(5, 0) * bulletSpeed);
  }
  else if (movement.x < 0)
  {
   go.transform.rotation = Quaternion.Euler(0, 0, 180);
   go.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new Vector2(-5, 0) * bulletSpeed);
  }
  else
  {
   if (direction == 0)
   {
    go.transform.rotation = Quaternion.Euler(0, 0, 0);
    go.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new Vector2(5, 0) * bulletSpeed);
   }
   else if (direction == 1)
   {
    go.transform.rotation = Quaternion.Euler(0, 0, 180);
    go.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new Vector2(-5, 0) * bulletSpeed);
   }
   else if (direction == 2)
   {
    go.transform.rotation = Quaternion.Euler(0, 0, 90);
    go.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new Vector2(0, 5) * bulletSpeed);
   }
   else if (direction == 3)
   {
    go.transform.rotation = Quaternion.Euler(0, 0, -90);
    go.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new Vector2(0, -5) * bulletSpeed);
   }
  }
 }

 if (movement.y > 0)
 {
  direction = 2;
  playerImage.transform.rotation = Quaternion.Euler(0, 0, 90);
 }
 else if (movement.y < 0)
 {
  direction = 3;
  playerImage.transform.rotation = Quaternion.Euler(0, 0, -90);
 }
 else if (movement.x > 0)
 {
  direction = 0;
  playerImage.transform.rotation = Quaternion.Euler(0, 0, 0);
 }
 else if (movement.x < 0)
 {
  direction = 1;
  playerImage.transform.rotation = Quaternion.Euler(0, 0, 180);
 }
}

void FixedUpdate()
{
 rb.MovePosition(rb.position + movement * playerSpeed * Time.fixedDeltaTime);
}