Unity 3D збереження даних

Перевірка

if(PlayerPrefs.HasKey("Level")){
  int lvl = PlayerPrefs.GetInt("Level");
  UnityEngine.SceneManagement.SceneManager.LoadScene(lvl);
}

Запис

PlayerPrefs.SetInt(“Level”, 1);

 

Видалити усі записи

PlayerPrefs.DeleteAll();

 


 

ключ (string) – значення (int, float, string)