Unity Мену

 

public void GoToScene1(){
 UnityEngine.SceneManagement.SceneManager.LoadScene(1);
}

public void Exit(){
 Application.Quit();
}


 

Меню на весь екран в (exe)

Canvas -> Canvas Scaler (Script) -> Scale Width Screen Size

 


 

 1. Знайти компоненту текст
 2. Текст розмитий
 3. Налаштування тексту
 4. Налаштування Canvas
 5. Вихід з повноекранного режиму
 6. Зміна зображень в меню
 7. Рухати текст в UI
 8. Меню з прокруткою
 9. int.Parse(t1.text), float.Parse(t1.text)
 10. , – для плаваючої коми
 11. Можна передати 1 параметр у функцію, слухач – якщо параметрів більше за 1
 12. t1 != null – якщо текст передано
 13. Alt – перемістити в центр чи кут
 14. InputField
 15. Slider
 16. Toggle прапорець; IsOn – обрано
 17. DropDown випадайка; name – індех
 18. Натискання/відпускання кнопки