Unity Напрям поштовху

rb.AddForce(transform.forward) - вперад

rb.AddForce(-transform.forward) - назад

rb.AddForce(obj.transform.position) - в напрямку obj (різна щвидкість)

rb.AddForce(-obj.transform.position) - в напрямку від obj (різна щвидкість)

rb.AddForce(new Vector3(obj.transform.position.x, 0, obj.transform.position.z)) - в напрямку obj (лише в горизонтальній площині)

rb.AddForce(new Vector3(obj.transform.position.x, 0, obj.transform.position.z) + new Vector3(0, 100, 0)) - попередній варіант + вгору

rb.AddForce((new Vector3(obj.transform.position.x, 0, obj.transform.position.z) + new Vector3(0, 100, 0)).normalized * 100.0f) - з постійною швидкістю

Vector3 normalizeDirection = (transform.position - obj.transform.position).normalized;

rb.AddForce(normalizeDirection * 100.0f) - в напрямку від obj з постійною швидкістю


void Update() {   // до об'єкта obj з кроком 0.01
     gameObject.transform.position = Vector3.MoveTowards(gameObject.transform.position, obj.transform.position, 0.01f);
}