C# Action

Action – це делегат який може приймати до 16 параметрів і повертає void

Можна використовувати як параметр метода

Інкапсулює метод

 

static void Main(string[] args)
{
  Action<int, int> myOp;
  myOp = Add;
  DoAction(5, 3, myOp);
  myOp = Substr;
  DoAction(5, 3, myOp);
  Console.Read();
}

static void DoAction(int x1, int x2, Action<int, int> myOp)
{
  if (x1 > x2){ myOp(x1, x2); }
}

static void Add(int x1, int x2)
{
  Console.WriteLine("Sum: " + (x1 + x2));
}

static void Substr(int x1, int x2)
{
  Console.WriteLine("Dif: " + (x1 - x2));
}